041 383 876 ali (0)2 62 00 870racunovodstvo@narda.si ali aknez@narda.si

Začasno in občasno delo dijakov in študentov po 1. 2. 2015

Home / Svetovanja / Začasno in občasno delo dijakov in študentov po 1. 2. 2015
In Svetovanja

Objavljeno: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, http://www.mddsz.gov.si/

Državni zbor Republike Slovenije je 16. decembra 2014 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF-C (Uradni list RS, št. 95/14), ki dopolnjuje ureditev na področju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov (t.i. študentskega dela). ZUJF-C je stopil v veljavo 30. 12. 2014 in se bo pričel uporabljati s 1. 2. 2015. Začasno in občasno delo dijakov in študentov v skladu z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanja za primer brezposelnosti mladim omogoča pridobivanje delovnih izkušenj, stik s trgom dela in možnost dodatnega zaslužka, delodajalcem pa selekcijo potencialnih prihodnjih kadrov in fleksibilno delovno silo za pokrivanje izrednih kadrovskih potreb.

Osnovni mehanizmi in namen študentskega dela se z ZUJF-C ne spreminjajo. Začasno in občasno delo dijakov in študentov bo tudi v prihodnje potekalo preko posrednikov (t.i. študentskih servisov), na podlagi napotnice, pretežno v elektronski obliki in brez dodatnih administrativnih bremen ali omejitev tako za dijake in študente kot delodajalce. Ključne spremembe nove zakonodaje na področju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov se nanašajo na vključitev te oblike dela v sisteme socialnih zavarovanj in določitev minimalne urne postavke. Na ta način se dosledneje uveljavlja načelo »vsako delo šteje«, ki prinaša socialno in ekonomsko varnost vseh, ki to delo opravljajo, hkrati pa prinaša primerljivejše obremenitve vseh oblik dela. Z vključitvijo v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega zavarovanja pa se posredno zasleduje tudi načeli medgeneracijske solidarnosti in socialne države.

Kljub vključitvi prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in prispevkov za zdravstveno zavarovanje in s tem sorazmernem zvišanju stroškov začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, je treba poudariti, da bo začasno in občasno delo dijakov in študentov tudi v prihodnje ostalo ena najcenejših in najbolj prožnih oblik na trgu dela.

Kontaktirajte nas

Trenutno nas ni tukaj, nič zato, pošljite nam email in odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času.