041 383 876aknez@narda.siNarda d.o.o. Računovodstvo

SEMINARJI V PROGRAMU BIROKRAT

Home / Izobraževanja / SEMINARJI V PROGRAMU BIROKRAT

PODJETJE NARDA D.O.O. IN METAJA D.O.O.  PRIPRAVLJATA   NOVO NA KOROŠKEM – SEMINARJI V PROGRAMU BIROKRAT S PREDAVATELJICO BISERKO ŠUBELJ – univ.dipl.ekon., davčno svetovalko in članico v komisiji NPK računovodja   N a m e n j e n o  v s e m u p o r a b n i k o m, k i v l e t u 2 0 1 4 u p o r a b l j a jo p r o g r am B I R O K R A T zato da:

 • Čimbolje in celovito izkoristite vse prednosti , ki jih program ponuja
 • uporaba programa za samostojno delo v vašem podjetju ali s.p.-ju poteka gladko in brez zapletov
 • računovodska (o) pravila, ki jih v veliki meri program ob pravilni nastavitvi omogoča opravite vi sami

  Seminarji bodo izvedeni v treh sklopih: 1 sklop: KAKO OBRAČUNATI DAVEK NA DODANO VREDNOST S PROGRAMOM BIROKRAT

 • prejeti in izdani računi (doma in tujina) v povezavi z izdelovanjem ustreznih šifrantov
 • dobropisi
 • avansni računi
 • obračun DDV in vodenje davčnih evidenc (knjige izdanih računov, knjige prejetih računov)
 • prikaz pravilnih vnosov v program Birokrat

  Termin : kmalu novi ( posodobljeno: 19.1.2015)  Pričetek : ob 10 uri zaključek ob 14 uri ( med seminarjem krajši odmor ob kavi)   2.sklop: PLAČE, HONORARJI IN ELEKTRONSKO PLAČEVANJE S PROGRAMOM BIROKRAT

 • Obračun plač po kolektivni pogodbi in obračun prispevkov za zasebnika ter izpisi ustreznih davčnih obrazcev
 • Drugi osebni prejemki; regres za letni dopust
 • povračila stroškov v zvezi z delom;
 • prehrana med delom, prevoz na delo in iz dela………

Obračun in izpis ustreznih davčnih obrazcev

 • Podjemna pogodba
 • Avtorski honorar
 • Najemnine fizični osebi

  Prikaz osnovnih nastavitev za elektronsko plačevanje z uporabo podatkov iz programa Birokrat (plačilo dobaviteljem, plačilo zaposlenim, plačilo dajatev DURS … itd)   Termin : planirano konec oktobra – točen termin bo objavljen Pričetek : ob 10 uri zaključek ob 14 uri ( med seminarjem krajši odmor za kavo)   3 skop: KAKO VODITI GLAVNO KNJIGO S PROGRAMOM BIROKRAT (potrebno predznanje oz. poznavanje računovodstva)

 • Osnove nastavitev avtomatskega knjiženja v programu Birokrat
 • Otvoritve (vnos otvoritev po sistemu dvostavnega knjigovodstva)
 • Kontni plan
 • Dvostavno knjiženje (avtomatska in ročna temeljnica) poslovnih dogodkov (TRR, plače, honorarji, prejeti in
 • izdani računi, …itd.)
 • Osnovne nastavitve za izdelavo predlog bilance stanja in izkaza uspeha v skladu s SRS in »AJPES«
 • Zahtevami
 • Prikaz pravilnih vnosov v program Birokrat

Termin : planiran termin konec novembra – točen termin bo objavljen Pričetek : ob 10 uri zaključek ob 15 uri ( med seminarjem krajši odmor ob kavi)  

LOKACIJA:

Mrežni podjetniški inkubator (sejna soba) – Dobja vas – Ravne na Koroškem (obrtna cona Log)  

PRIJAVE:

prijave do: kmalu nove prijave ( posodobljeno: 19.1.2015) , (število udeležencev je omejeno na 15 ) na telefon: (02) 6200813, mobilni 041 383 876 (Andreja Knez) na e mail: racunovodstvo@narda.si; Dodatne informacije na www.narda.si/računovodstvo. Seminar se izvede pri najmanj 5 udeležencih(kah).  

CENA IN PLAČILO:

Za posamezni seminar je cena 95 EUR+DDV – popust 5% za zgodnje prijave do 19.9.201.

Pri prijavi za vse tri sklope 5 % skupni popust ob plačilu vseh treh seminarjev.

Plačilo ob prijavi na TRR : SI56 10100-004 8871602 pri Banki Koper sklic 00 2014-014. Smo DDV zavezanci: SI51455382

Kontaktirajte nas

Trenutno nas ni tukaj, nič zato, pošljite nam email in odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času.